Alles wat u moet weten over de zorgverzekeringspremies en toeslagen

Elk jaar worden in november de nieuwe premies voor de zorgverzekering en de hoogte van het verplichte eigen risico bekend gemaakt. Ook dit jaar zijn de premies weer gestegen. Maar gelukkig helpt de overheid een beetje door ook de zorgtoeslag te verhogen. In dit artikel vertellen we u meer over de premies, het eigen risico en de zorgtoeslag voor 2023. 
 

Premie van de basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie kan behoorlijk verschillen. Net als voorgaande jaren is bekend gemaakt dat ook in 2023 de zorgpremie stijgt. Gemiddeld gaat elke Nederlander ongeveer €135 op jaarbasis meer betalen dan vorig jaar. De gemiddelde maandpremie zal daardoor uitkomen op €137.

Wat u uiteindelijk per maand precies gaat betalen, hangt af van uw zorgverzekeraar. Uiterlijk 12 november moet iedere verzekeraar zijn premies van 2023 bekend hebben gemaakt. U zult hier per mail of per post over worden ingelicht. Als u naar aanleiding hiervan wilt overstappen naar een (voordeligere) verzekering, heeft u tot en met 31 december de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen en tot 1 februari volgend jaar om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. 
 

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de zorgtoeslag in 2023 flink wordt verhoogd ter compensatie van het verlies aan koopkracht. Afhankelijk van het inkomen wordt de zorgtoeslag  op jaarbasis maximaal €1850 voor eenpersoonshuishoudens en €3166 voor meerpersoonshuishoudens.
 

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf aan zorgkosten betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld zorg voor kinderen tot en met 18 jaar en zorg door de huisarts. Het verplichte eigen risico blijft in 2023 is €385,-, net als de afgelopen jaren. 
 

Overige veranderingen

Korting collectieve zorgverzekering verdwijnt

Bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering via bijvoorbeeld werk of een vereniging. Met een collectieve verzekering krijgt u extra voordelen zoals korting op de premie en extra vergoedingen. Een belangrijk voordeel daarvan verdwijnt nu. Verzekeraars mogen vanaf 2023 namelijk geen korting meer geven op de basisverzekering. Op dit moment is dat nog maximaal 5%. Collectieve zorgverzekeringen mogen wel blijven bestaan, maar mogen dan alleen nog korting geven op de aanvullende zorgverzekering.
 

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2023 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket. Zo zal de regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten een jaar extra doorlopen, verdwijnt de vergoeding van vitamine D via de zorgverzekering en wordt de combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind, niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) bij medische indicatie per 1 januari 2023 in het basispakket. 
 

Bron: Consumentenbond