Wat is genderneutraliteit en waarom wordt er zo veel over gesproken?

In onze maatschappij zien we nog steeds dat er op veel vlakken verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Producten voor mannen zijn vaak anders gekleurd en soms zelfs goedkoper dan de variant voor vrouwen, kleding is anders en ook bij kinderen is er verschil tussen speelgoed voor jongens en meisjes. Maar zijn deze zogeheten stereotypen wel goed voor onze maatschappij? Of beïnvloeden ze ons gedrag te veel? Dit zijn vragen die we steeds vaker terugzien in het maatschappelijk debat. Het zijn onderwerpen waar we als maatschappij steeds meer mee bezig zijn. Wellicht heeft u daar vragen over. Deze beantwoorden we graag. 

Verschillende organisaties vinden dat onze maatschappij meer ‘genderneutraal’ zou moeten zijn. Dit houdt in dat we de stereotypes rondom geslacht steeds minder gebruiken. Openbare toiletten zijn dan bijvoorbeeld niet meer voor mannen of vrouwen, maar voor iedereen. Kleding koopt u voortaan gewoon bij een kledingwinkel, niet specifiek bij een mannen- of vrouwenafdeling. En uw kind voetbalt niet in een jongens- of meisjesteam maar in een gemengd team. De NOS heeft een interessant filmpje gemaakt over hoe een genderneutrale wereld eruit zou zien.
 

Wat is non-binary of genderneutraal?

Het woord ‘non-binary’ is Engels voor ‘genderneutraal’. Daarmee bedoelen we dus iets wat niet voor een bepaald geslacht is maar juist voor iedereen. Mensen kunnen ook genderneutraal zijn. In plaats van ‘hij’ en ‘zij’ kunt u dan ‘hen’ als aanspreekvorm gebruiken. 

Genderneutrale mensen identificeren zich niet met een bepaald geslacht. Zij kiezen er daarom voor om niet man of vrouw te zijn. Misschien lijkt dat nu moeilijk te begrijpen, maar het accepteren van een meer genderneutrale wereld geeft veel mensen de ruimte om zichzelf te zijn. 
 

Hoe kan ik omgaan met een genderneutraal persoon?

Veel mannen en vrouwen vinden een genderneutraal persoon verwarrend, omdat u hen niet kunt indelen in de hokjes die juist zo ingebakken zitten in ons systeem. Genderneutrale personen ervaren zelfs fysiek geweld door mensen die hen niet begrijpen. 

Maar onbegrip hoeft niet gelijk te staan aan het niet accepteren van mensen. Aan personen waarvan u twijfelt hoe u hen het beste aan kunt spreken, kunt u  vragen: “Hoe wenst u aangesproken te worden?” Vriendelijkheid en een open gedachte zijn een geweldig startpunt voor acceptatie van iedereen, ongeacht welke identiteit of sekse.  


Moet de maatschappij zich aanpassen?

Ondanks dat een relatief kleine groep van de Nederlanders zich identificeert als genderneutraal, zou een samenleving die minder rust op stereotypering voor veel groepen beter zijn. Zo zien we dat vrouwen vaak minder verdienen dan mannen in dezelfde positie. Dit soort problemen worden kleiner wanneer we minder waarde hechten aan het geslacht van iemand. Aan de andere kant is verandering soms moeilijk. Iedereen mag natuurlijk een eigen mening hebben. Respect voor elkaar, welk gender dan ook, is de sleutel. 
 

Hoe gaat dit er in de toekomst uit zien?

We kunnen de toekomst natuurlijk niet voorspellen, maar een meer genderneutrale samenleving is iets waar veel organisatie en individuen naartoe willen. Hoe ver we daar als maatschappij in willen gaan, bepalen we samen. Gemengde toiletten zijn nu bijvoorbeeld al steeds vaker te vinden, maar gemengd douchen na een sportactiviteit vinden veel mensen weer een nieuwe kwestie. Ondanks dat deze veranderingen moeilijk voor u kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat we onze huidige maatschappij ook enkel hebben gecreëerd met verandering. Vrouwenstemrecht of legalisering van het homohuwelijk waren ooit ook revolutionaire veranderingen. De vraagstukken waar we nu als maatschappij mee bezig zijn, zijn wellicht gewoon een volgende stap. 
 

Wilt u meer weten? 

Er zijn veel artikelen geschreven over genderneutraliteit en genderneutrale personen. We hebben er een aantal op een rijtje gezet: 

  • Dit artikel laat een persoon aan het woord die vertelt over genderneutraal zijn.  
  • In dit artikel wordt de acceptatie, of juist het gebrek daaraan, van genderneutrale mensen besproken.
  • Hier lees je meerdere nieuwsartikelen rondom genderneutraliteit.