Veilig wonen

Wilt u langer zelfstandig thuis (blijven) wonen? Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig om veilig te kunnen wonen en leven. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Kijk op de website Mijn huis op maat voor informatie over de mogelijkheden. Kijk op Hulpmiddelenwijzer.nl wat u nodig heeft.

Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u mogelijk helpen.

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Wilt u weten wat er mogelijk is? Lees de informatie over Langer zelfstandig thuis wonen op de website van de gemeente.

Voor hulp neemt u contact op met een onafhankelijk cliëntondersteuner van Palet Welzijn of van MEE Midden-Holland. Of neem contact op met Vierstroom of Wadwijzer. Zij geven advies en verwijzen u door naar de juiste informatie en organisatie..

Ook kunt u contact opnemen met de Vrijwillige Advies Commissie (VAC) over woningbouw of woonomgeving in Waddinxveen.

Op de website Politiekeurmerk staan tips voor veilig wonen om brand of inbraak te voorkomen. Misschien kunt u van de gemeente subsidie krijgen voor het Keurmerk Veilig Wonen. Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden.

Politiekeurmerk

MEE Midden-Holland - servicebureau

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda

Telefoonnummer
0182 52 03 33

Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies

Locatie: Anne Frank Centrum; adviseur: Antoinette in 't Hout

Bezoekadres
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen

Telefoonnummer
06 - 5206 4334

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Gemeente Waddinxveen - subsidie Keurmerk Veilig Wonen

Vierstroom Ledenservice

Als lid van Vierstroom kunt u een beroep op ons doen bij praktische vragen. Bijvoorbeeld over aanpassingen in uw huis of hulpmiddelen. Wij bieden ook hulp bij de zorg voor uw partner. En als wij u niet direct een antwoord kunnen geven, zoeken we het voor u uit en bellen we u terug.

Heeft u meer zaken waarbij u wel wat hulp kunt gebruiken? Maak dan een afspraak met een van onze ledenconsulenten.
 

Telefoonnummer
088 090 04 00

Vrijwillige Advies Commissie ( VAC) Waddinxveen

De VAC (Vrijwillige Advies Commissie) adviseert de gemeente Waddinxveen en projectontwikkelaars bij nieuwbouw- of renovatieplannen. Ook houdt de VAC de bestemmingsplannen in de gaten. 

Wilt u weten of uw woning geschikt is om er zo lang mogelijk te blijven wonen? De VAC heeft een checklist opgesteld. Hiermee controleert u uw huis op een aantal aandachtspunten. Denk hierbij aan de toegang van uw woning of afmetingen van een ruimte. 

Wil jij meer informatie over deze checklist? Stuur een mail of neem telefonische contact op met de VAC. 

Telefoonnummer
06 - 44 40 91 54

Gemeente Waddinxveen - langer zelfstandig thuis wonen

Mijn huis op maat


Praat erover met familie of vrienden. Als u er liever anoniem over praat, belt u de Luisterlijn. Is er brand of een inbraak bij u geweest en voelt u zich daardoor onveilig? Praat met iemand van Slachtofferhulp.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website Politiekeurmerk staan tips om brand of inbraak te voorkomen. Misschien kunt u van de gemeente subsidie krijgen voor het Keurmerk Veilig Wonen. Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden.

Meldt de plekken waar u zich onveilig voelt via het formulier Melding woon- en leefomgeving. Deze vindt u op de website van de gemeente. Geef het ook door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waarbij u zich niet prettig voelt.

Lees op de website Moed hoe u zich veiliger kunt voelen. Of volg een cursus zelfverdediging.

U kunt ook contact opnemen met de wijkagent. Of bel met het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Hollands Midden. U kunt uw melding ook via de website doen.

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00


Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of als u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Wilt u advies over personenalarmering? Vraag een gesprek aan met een onafhankelijk cliëntondersteuner van Palet Welzijn of MEE Midden-Holland. Of neem contact op met een adviseur van een ouderenbond. Bijvoorbeeld de ANBO, PCOB of KBO.

Personenalarmering kunt u aanvragen bij thuiszorgorganisaties Zorgpartners Midden-Holland en Veilig Thuis Verpleegkundig Team.

Heeft u een laag inkomen? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms vergoedt de gemeente bepaalde onkosten. Neem contact op met Wadwijzer.

MEE Midden-Holland - servicebureau

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda

Telefoonnummer
0182 52 03 33

Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies

Locatie: Anne Frank Centrum; adviseur: Antoinette in 't Hout

Bezoekadres
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen

Telefoonnummer
06 - 5206 4334

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Veilig Thuis Verpleegkundig Team

Bezoekadres
Noordkade 64a
2741 EZ Waddinxveen

ANBO - Raad & Daad Advieslijn

E-mailadres
raadendaad@anbo.nl

Telefoonnummer
034 846 66 88

KBO Waddinxveen

KBO betekent Katholieke Bond van Ouderen.

Bezoekadres
Klaproos 5
2742 ME Waddinxveen

Telefoonnummer
06 47 69 94 60

PCOB Waddinxveen e.o.

PCOB betekent Protestants-Christelijke OuderenBond.

Bezoekadres
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen

E-mailadres
hvts.pcob1@gmail.com

Telefoonnummer
0182 61 55 79

Wijkverpleging Zorgpartners Midden-Holland

Bezoekadres
Prins Bernhardlaan 2
2741 DW Waddinxveen

Postadres
Prins Bernhardlaan 2

Telefoonnummer
0182 72 37 23


Probeer de problemen eerst zelf met uw buren te bespreken. Op de website Problemen met je buren vindt u informatie en tips. De website van de politie vertelt wat u kunt doen bij geluidsoverlast van uw buren.

Komt u er samen niet uit? Bel of mail dan met Buurtbemiddeling Kwadraad. Zij geven advies en kunnen u bijstaan in bemiddeling.

Buurtbemiddeling Kwadraad

Telefoonnummer
088 900 40 00

Politie - burenruzie

Problemen met je buren