Dakloos

Neem contact met het Leger des Heils of met Kwintes. Bespreek uw situatie. Of bel met Woonpartners Midden-Holland. Zij bieden tijdelijke opvang en zorg. Vraag het ook bij uw geloofsgemeenschap of kerk. U vindt de lijst van kerken op MEER in Waddinxveen. Of neem contact op met de Straatadvocaat.

Overdag kunt u terecht in Inloophuis Domino in Gouda. Ook bij het Inloophuis van het Leger des Heils bent u welkom.

Heeft u een verstandelijke beperking? Dan kunt u misschien terecht bij Activiteitencentrum Klassewerk van Ipse de Bruggen.

Woonpartners Midden-Holland

Bezoekadres
Coenecoop 6
2741 PG Waddinxveen
Postadres
Postbus 102
2740 AC Waddinxveen
Website
www.woonpartners-mh.nl
E-mailadres
info@woonpartners-mh.nl
Telefoonnummer
0182 64 64 64

Kwintes Waddinxveen

Website
www.kwintes.nl/begeleiding-thuis
E-mailadres
info@kwintes.nl
Telefoonnummer
085 401 00 88

Inloophuis Domino

Openingstijden:

  • ma t/m do 15.00 - 22.00 uur
  • dinsdag ook 11.30 - 13.30
  • vrijdag 10.00 - 12.30 uur

Bezoekadres
Oosthaven 31c
2801 PD Gouda
Website
www.inloophuisdomino.nl
E-mailadres
info@inloophuisdomino.nl
Telefoonnummer
0182 51 57 06

Klassewerk - Ipse de Bruggen

Activiteitencentrum voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Bezoekadres
H. Heijersmanslaan 15
2741 ZJ Waddinxveen
Website
www.ipsedebruggen.nl/activiteitencentrum-klassewerk
E-mailadres
info@ipsedebruggen.nl
Telefoonnummer
088 967 41 80

Straatadvocaat

Telefonisch bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 17.00 uur.

Bezoek op afspraak.

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.kernkracht.nl/straatadvocaat
E-mailadres
skim@kernkracht.nl
Telefoonnummer
06 48 50 76 77

Leger des Heils Gouda

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Op de website vindt u ook informatie over opvangadressen.

Bezoekadres
Johan de Wittlaan 31
2805 CM Gouda
Website
www.legerdesheils.nl/korps-gouda
E-mailadres
korps.gouda@legerdesheils.nl
Telefoonnummer
06 20 60 31 66

Overdag kunt u terecht in Inloophuis Domino in Gouda. Ook bij het Inloophuis van het Leger des Heils bent u welkom voor noodopvang. Of bel met Woonpartners Midden-Holland. Zij bieden tijdelijke opvang en zorg. U kunt ook terecht bij Kwintes voor ondersteuning. Of neem contact op met de Straatadvocaat via Kwintes, die biedt een luisterend oor en directe ondersteuning.

Heeft u een verstandelijke beperking? Dan kunt u misschien terecht bij Activiteitencentrum Klassewerk van Ipse de Bruggen.

Noodopvang is altijd tijdelijk. Samen met een begeleider van de opvang maakt u een plan om weer zelfstandig te gaan wonen. Hij of zij kan u ook helpen met het oplossen van schulden of andere problemen. En met het zoeken naar werk.

Woonpartners Midden-Holland

Bezoekadres
Coenecoop 6
2741 PG Waddinxveen
Postadres
Postbus 102
2740 AC Waddinxveen
Website
www.woonpartners-mh.nl
E-mailadres
info@woonpartners-mh.nl
Telefoonnummer
0182 64 64 64

Kwintes Waddinxveen

Website
www.kwintes.nl/begeleiding-thuis
E-mailadres
info@kwintes.nl
Telefoonnummer
085 401 00 88

Inloophuis Domino

Openingstijden:

  • ma t/m do 15.00 - 22.00 uur
  • dinsdag ook 11.30 - 13.30
  • vrijdag 10.00 - 12.30 uur

Bezoekadres
Oosthaven 31c
2801 PD Gouda
Website
www.inloophuisdomino.nl
E-mailadres
info@inloophuisdomino.nl
Telefoonnummer
0182 51 57 06

Klassewerk - Ipse de Bruggen

Activiteitencentrum voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Bezoekadres
H. Heijersmanslaan 15
2741 ZJ Waddinxveen
Website
www.ipsedebruggen.nl/activiteitencentrum-klassewerk
E-mailadres
info@ipsedebruggen.nl
Telefoonnummer
088 967 41 80

Straatadvocaat

Telefonisch bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 17.00 uur.

Bezoek op afspraak.

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.kernkracht.nl/straatadvocaat
E-mailadres
skim@kernkracht.nl
Telefoonnummer
06 48 50 76 77

Leger des Heils Gouda

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Op de website vindt u ook informatie over opvangadressen.

Bezoekadres
Johan de Wittlaan 31
2805 CM Gouda
Website
www.legerdesheils.nl/korps-gouda
E-mailadres
korps.gouda@legerdesheils.nl
Telefoonnummer
06 20 60 31 66

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een hulpmiddel werkt niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Voor sommige klachten kunt u terecht bij de Consumentenbond en de Nationale Ombudsman.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Neem contact op met Wadwijzer. Ouderen kunnen terecht bij Palet Welzijn voor cliëntondersteuning. Ook MEE Midden-Holland en Kernkracht bieden cliëntondersteuning. Kijk op de website en neem contact op..

MEE Midden-Holland - servicebureau

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.meeplus.nl
E-mailadres
servicebureau.mh@meeplus.nl
Telefoonnummer
0182 52 03 33

Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies

Locatie: Anne Frank Centrum;
Adviseur: Anneke Boersma

Bezoekadres
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen
Website
www.paletwelzijn.nl/ouderenadvies
E-mailadres
a.boersma@paletwelzijn.nl
Telefoonnummer
06 - 5206 4334

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
14 01 82

KernKracht (stichting)

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.kernkracht.nl
E-mailadres
info@kernkracht.nl
Telefoonnummer
01 82 51 90 60

Zo zorg ik - cliƫntondersteuning

Website
www.zozorgik.nl/clientondersteuning

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555