Crisis thuis

Bel naar Veilig Thuis. Zij zorgen ervoor dat u opgevangen wordt als het nodig is. Dat kan ook op een anonieme plek zijn. Uw kinderen kunnen ook mee.

Uw huisdier kan ook opgevangen worden. Kijk op de website van Mendoo.

Voor informatie en directe hulp kunt ook bellen met maatschappelijk werk van Kwadraad. Ook bij het Leger des Heils kunt u terecht. Of neem contact op met maatschappelijke opvang van Kwintes of Arosa.

In zes steden in Nederland is er opvang specifiek voor mannen die te maken hebben met mishandeling. Meer informatie vindt u op de website Mannenmishandeling.

Kwadraad - maatschappelijk werk

24 uur per dag telefonisch bereikbaar

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
088 900 40 00

Kwintes Waddinxveen

E-mailadres
info@kwintes.nl

Telefoonnummer
085 401 00 88

Arosa

E-mailadres
info@arosa-zhz.nl

Telefoonnummer
010 820 08 40

Leger des Heils Gouda

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Op de website vindt u ook informatie over opvangadressen.

Bezoekadres
Johan de Wittlaan 31
2805 CM Gouda

Telefoonnummer
06 20 60 31 66

Mannenmishandeling

Mendoo

Website
mendoo.nl


Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder als u de huur niet meer kunt betalen. Vraag bijvoorbeeld of u later mag betalen of in termijnen. De kans wordt zo kleiner dat uw verhuurder u uit huis zet.

Kijk voor meer informatie over huurrachterstand en huisuitzetting op de website van het Juridisch Loket.

Moet u toch uw huis uit? Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Als dit niet lukt dan kan de gemeente u helpen. U kunt dan misschien naar de crisisopvang. Daar krijgt u ook hulp om uit uw crisissituatie te komen.

Voor informatie over huisuitzetting en directe hulp kunt ook bellen met maatschappelijk werk van Kwadraad.

Overdag kunt u terecht in Inloophuis Domino in Gouda. Ook bij het Inloophuis van het Leger des Heils bent u welkom voor noodopvang. Of bel met Woonpartners Midden-Holland. Zij bieden tijdelijke opvang en zorg. U kunt ook terecht bij Kwintes voor ondersteuning. Of neem contact op met de Straatadvocaat via Kwintes, die biedt een luisterend oor en directe ondersteuning.

Heeft u een verstandelijke beperking? Dan kunt u misschien terecht bij Activiteitencentrum Klassewerk van Ipse de Bruggen.

Neem contact op met Wadwijzer als u er niet uitkomt.

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Woonpartners Midden-Holland

Bezoekadres
Coenecoop 6
2741 PG Waddinxveen

Postadres

Postbus 102
2740 AC Waddinxveen

Telefoonnummer
0182 64 64 64

Kwadraad - maatschappelijk werk

24 uur per dag telefonisch bereikbaar

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
088 900 40 00

Kwintes Waddinxveen

E-mailadres
info@kwintes.nl

Telefoonnummer
085 401 00 88

Inloophuis Domino

Openingstijden:

  • ma t/m do 15.00 - 22.00 uur
  • dinsdag ook 11.30 - 13.30
  • vrijdag 10.00 - 12.30 uur

Bezoekadres
Oosthaven 31c
2801 PD Gouda

Telefoonnummer
0182 51 57 06

Klassewerk - Ipse de Bruggen

Activiteitencentrum voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Bezoekadres
H. Heijersmanslaan 15
2741 ZJ Waddinxveen

E-mailadres
info@ipsedebruggen.nl

Telefoonnummer
088 967 41 80

Straatadvocaat

Telefonisch bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 17.00 uur.

Bezoek op afspraak.

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda

E-mailadres
skim@kernkracht.nl

Telefoonnummer
06 48 50 76 77

Leger des Heils Gouda

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Op de website vindt u ook informatie over opvangadressen.

Bezoekadres
Johan de Wittlaan 31
2805 CM Gouda

Telefoonnummer
06 20 60 31 66

Juridisch loket - huurachterstand


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een hulpmiddel werkt niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Voor sommige klachten kunt u terecht bij de Consumentenbond en de Nationale Ombudsman.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Neem contact op met Wadwijzer. Ouderen kunnen terecht bij Palet Welzijn voor cliëntondersteuning. Ook MEE Midden-Holland en Kernkracht bieden cliëntondersteuning. Kijk op de website en neem contact op..

MEE Midden-Holland - servicebureau

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda

Telefoonnummer
0182 52 03 33

Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies

Locatie: Anne Frank Centrum; adviseur: Antoinette in 't Hout

Bezoekadres
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen

Telefoonnummer
06 - 5206 4334

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

KernKracht (stichting)

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda

E-mailadres
info@kernkracht.nl

Telefoonnummer
01 82 51 90 60

Zo zorg ik - cliƫntondersteuning

Nationale Ombudsman

Telefoonnummer
0800 33 55 555