Inburgering

Om in te burgeren zijn 3 dingen belangrijk:

  • dat u Nederlands leert
  • dat u weet hoe Nederlanders wonen en werken
  • dat u de Nederlandse samenleving kent en respecteert

Om dit te testen, moet u een inburgeringscursus volgen en een inburgeringsexamen doen. Ook moet u een participatieverklaring tekenen. Dat doet u bij de gemeente.

U kunt, indien nodig, geld lenen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de organisatie die de inburgering regelt.

Lees meer over het inburgeringsexamen op de website Inburgeren.

Kijk voor informatie over het leren van Nederlands op de website Het begint met taal.

Bent u een nieuwe inwoner van Waddinxveen die van buiten de Europese Unie komt? Heeft u vragen over wonen en werken in Nederland? Aan welke regels moet u zich houden? Of zoekt u goede taalscholen in Waddinxveen?

Elke donderdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur bent u van harte welkom bij het Mirgrantenspreekuur van de Stichting Vluchtelingenwerk. U hoeft geen afspraak te maken.

Het begint met taal

Website
www.hetbegintmettaal.nl

DUO

Website
www.duo.nl

Stichting VluchtelingenWerk Waddinxveen

Bezoekadres
Mauritslaan 55
2741 CE Waddinxveen
Website
www.vluchtelingenwerk.nl
E-mailadres
waddinxveen@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer
0182 - 61 17 80

Inburgeren

Website
www.inburgeren.nl

Kijk voor informatie over het leren van Nederlands op de website Het begint met taal. Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven en ga op zoek naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven. Misschien kunt u bij Humanitas een taalmaatje vinden. Kijk op de website voor meer informatie. Is Nederlands uw tweede taal? Zoek een vrijwilliger met wie u Nederlands kunt oefenen. Bijvoorbeeld via stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW).

Het Taalhuis organiseert activiteiten voor iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal. Bekijk de website van Bibliotheek De Groene Venen in Waddinxveen. Of neem contact op met Taal op het Werk of Taalontmoeting Gouda.

Bent u een nieuwe inwoner van Waddinxveen die van buiten de EU komt? En zoekt u goede taalscholen in Waddinxveen? Elke donderdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur bent u voor informatie en advies van harte welkom bij het Migrantenspreekuur van Stichting Vluchtelingenwerk. U kunt ook naar het Inloophuis voor Vluchtelingen in gebouw Het Kruispunt. Voor kinderen is er hulp bij huiswerk en een speelhoek. U kunt oefenen met de taal en anderen ontmoeten.

Beter Spellen

Website
www.beterspellen.nl

Taal voor het Leven

Website
www.taalvoorhetleven.nl
Telefoonnummer
0800 023 44 44

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW)

Vrijwilligers van Ondersteuning Thuis ondersteunen mensen die hulp nodig hebben in hun thuissituatie, af en toe of regelmatig, voor korte of langere duur.

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag
Locatie: Cultuurhuys De Kroon

Bezoekadres
Gouweplein 1
2741 MW Waddinxveen
Website
www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
E-mailadres
info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
Telefoonnummer
0182 60 17 29

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
14 01 82

Taal op het Werk

Cursuslokaal Waddinxveen: Mauritslaan 55, lokaal 8

Website
www.taalophetwerk.nl
E-mailadres
taalophetwerk@live.nl
Telefoonnummer
088 525 25 25

Inloophuis voor Vluchtelingen

Iedere woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur kunt u terecht in het Inloophuis in gebouw Het Kruispunt. Het Inloophuis voor Vluchtelingen is gestart door Interkerkelijke Werkgroep Vluchtelingen Waddinxveen.

Bezoekadres
Stationsstraat 8-12
2741 HS Waddinxveen
Website
www.facebook.com/inloophuis-voor-vluchtelingen
E-mailadres
vluchtelingenwaddinxveen@outlook.com

Bibliotheek De Groene Venen - Taalhuis

Wilt u beter Nederlands leren praten, schrijven of luisteren? Het Taalhuis organiseert allerlei activiteiten voor volwassenen. Heeft u een vraag? Kom dan naar het Taalhuisspreekuur

Spreekuur: dinsdag 10.00 - 12.00 uur.

Bezoekadres
Gouweplein 1
2741 MW Waddinxveen
Website
https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/vestigingen/Waddinxveen
E-mailadres
waddinxveen@bibliotheekdegroenevenen.nl
Telefoonnummer
0182 - 64 05 72

Stichting VluchtelingenWerk Waddinxveen

Bezoekadres
Mauritslaan 55
2741 CE Waddinxveen
Website
www.vluchtelingenwerk.nl
E-mailadres
waddinxveen@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer
0182 - 61 17 80

Taalontmoeting Gouda

Geven Nederlandse taalles aan inwoners van Gouda en omstreken, die de Nederlandse taal nog moeten leren of beter willen leren. De lessen worden gegeven door vrijwilligers, die veel ervaring hebben met taalles geven. De groepen zijn klein, tussen de 5 en 12 mensen. Er zijn verschillende niveaus, van beginner tot gevorderd ( A1 – B2). 

In de lessen wordt aandacht besteed aan spreken, lezen, luisteren en schrijven. 

De cursisten komen onder andere uit Marokko, Polen, China, Syrië, Spanje, Italië, Brazilië, Rusland en Eritrea.

Website
www.taalontmoeting.nl
E-mailadres
contact@taalontmoeting.nl
Telefoonnummer
06 21 31 79 25

Misschien kunt u uw diploma dat u in het thuisland heeft behaald laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Website
Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen vindt u informatie over projecten en initiatieven op het gebied van (vrijwilligers)werk, opleiding en taal.

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl
E-mailadres
info@uaf.nl
Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen

Website
Werkwijzer Vluchtelingen

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een hulpmiddel werkt niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Voor sommige klachten kunt u terecht bij de Consumentenbond en de Nationale Ombudsman.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Neem contact op met Wadwijzer. Ouderen kunnen terecht bij Palet Welzijn voor cliëntondersteuning. Ook MEE Midden-Holland en Kernkracht bieden cliëntondersteuning. Kijk op de website en neem contact op..

MEE Midden-Holland - servicebureau

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.meeplus.nl
E-mailadres
servicebureau.mh@meeplus.nl
Telefoonnummer
0182 52 03 33

Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies

Locatie: Anne Frank Centrum;
Adviseur: Anneke Boersma

Bezoekadres
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen
Website
www.paletwelzijn.nl/ouderenadvies
E-mailadres
a.boersma@paletwelzijn.nl
Telefoonnummer
06 - 5206 4334

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
14 01 82

KernKracht (stichting)

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.kernkracht.nl
E-mailadres
info@kernkracht.nl
Telefoonnummer
01 82 51 90 60

Zo zorg ik - cliëntondersteuning

Website
www.zozorgik.nl/clientondersteuning

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555