Hulp bij onderwijs

Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Neem contact op met Wadwijzer. Zij denken met u mee en kunnen kijken wat er mogelijk is gezien uw situatie.

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Doorzaam scholingsvoucher

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren

DUO

Website
www.duo.nl


Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de websites Opleiding & Beroep en Leeroverzicht.nl.

Op de site Beroepenvinder kunt u zien wat u wilt en kunt. U ziet meteen of er geschikt werk is.

Beroepenvinder

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.


Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp, Leeroverzicht.nl en Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

Vraag bij de gemeente om hulpmiddelen uit de Wmo. Neem hiervoor contact op met Wadwijzer.

Wilt u liever met iemand erover praten? MEE Midden-Holland onderzoekt samen met u de mogelijkheden. Neem contact op met het servicebureau.

MEE Midden-Holland - servicebureau

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda

Telefoonnummer
0182 52 03 33

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering