Problemen op school

Wordt uw kind op school gepest? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de websites Opvoeden.nl en het Centrum voor Jeugd en Gezin staat veel informatie. De meeste scholen hebben een pestprotocol. Vraag ernaar bij de mentor van uw kind. Of ga naar de vertrouwenspersoon op school. Er is er een op iedere school. De naam van de vertrouwenspersoon staat in de schoolgids. U kunt ook naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Kijk wat er tegen cyberpesten te doen is op de websites Mediawijsheid.nl, Veilig Internetten en Mediaopvoeding.
Gaat het om seksueel getinte berichten? Dit kunt u melden op Help wanted. Via Meldknop.nl krijgen kinderen hulp en advies als ze problemen tegenkomen tijdens het internetten.

Uw kind kan op de site Hoe zit dat.info meer infomatie vinden. Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Veilig internetten

Website
www.veiliginternetten.nl

Mediawijsheid.nl

Website
www.mediawijsheid.nl/onlinepesten

Media Opvoeding

Deskundigen geven antwoord op al uw vragen over kinderen en media

Website
www.mediaopvoeding.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur
Balie open:

 • ma t/m do 8.30 - 17.00 uur (gesloten 12.00 - 13.00)
 • vr 8.30 - 12.30 uur

Spreekuur Jeugdgezondheidszorg: dinsdag 13.00 - 14.30 uur

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.cjgwaddinxveen.nl/
E-mailadres
kccafspraakeninfo@ggdhm.nl
Telefoonnummer
088 - 254 23 84

Hoe zit dat.info

Website
www.hoezitdat.info

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Website
www.kindertelefoon.nl
Telefoonnummer
0800 04 32

Meldknop

Website
www.meldknop.nl

Help wanted

Website
www.helpwanted.nl

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl
E-mailadres
pestweb@schoolenveiligheid.nl
Telefoonnummer
0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind wordt gepest

Website
www.nji.nl/pesten/mijn-kind-wordt-gepest

Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op Pestweb en de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor informatie en advies.

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl
E-mailadres
pestweb@schoolenveiligheid.nl
Telefoonnummer
0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind pest

Website
www.nji.nl/pesten/mijn-kind-pest

Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt uw zorgen bespreken met een medewerker. Kijk op de website voor informatie en contactgegevens.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van Opvoedondersteuning Midden-Holland. Of zoek een hulpverlener op de website van Extra zorg Waddinxveen. Misschien kan uw kind jeugdhulp krijgen.

Komt u er niet uit? Neem contact op met Wadwijzer. 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur
Balie open:

 • ma t/m do 8.30 - 17.00 uur (gesloten 12.00 - 13.00)
 • vr 8.30 - 12.30 uur

Spreekuur Jeugdgezondheidszorg: dinsdag 13.00 - 14.30 uur

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.cjgwaddinxveen.nl/
E-mailadres
kccafspraakeninfo@ggdhm.nl
Telefoonnummer
088 - 254 23 84

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
14 01 82

Opvoedondersteuning Midden-Holland

Huisbezoek of bezoek spreekuur: alleen op afspraak.

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.kwadraad.nl/waddinxveen
E-mailadres
opvoedbureau.mh@kwadraad.nl
Telefoonnummer
088 900 40 00

Extra zorg Waddinxveen

Zoek op deze website een vorm van hulpverlening die u aanspreekt.

Bezoekadres
Dorpstraat 120
2742 AL Waddinxveen
Website
www.extrazorgwaddinxveen.nl
E-mailadres
info@extrazorgwaddinxveen.nl

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Website
Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

 • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
 • Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
 • Neem contact op met het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Kijk op de website Ouders en onderwijs.
 • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Gemeente Den Helder - Team Jeugd en Gezin

Openingstijden balies Klantcontactcentrum:

Alleen open voor dringende zaken op afspraak vanwege coronavirus.

  \t
 • maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 - 17.00 uur (op afspraak)
 • \t
 • donderdag: 8.30 - 19.30 uur (op afspraak)
 • \t
 • vrijdag: 8.30 - 12.00 uur (op afspraak)

Telefonisch afspraak maken: ma t/m vr 8.30 - 12.00 uur

Bezoekadres
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
Website
www.denhelder.nl/team-jeugd-en-gezin
Telefoonnummer
14 02 23

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

In Waddinxveen is er op iedere school een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Deze helpt u en uw kind verder.

Zit uw kind op de basisschool? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er). Zij helpen uw kind en u verder.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Neem contact op met de mentor van uw kind. Daar kunt u terecht met uw vragen. Heeft uw kind begeleiding nodig bij het huiswerk maken? Of heeft het last van faalangst? Ga naar de mentor. Hij of zij zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.

Kijk ook eens op de site Ouders van Waarde, voor iedereen met kinderen in het onderwijs of de kinderopvang.

Heeft uw kind moeite met de overgang naar het voortgezet onderwijs? Het mentorproject van School's Cool biedt steun. Kijk op de website en neem contact op.

Op het Coenecoop College kan uw kind begeleiding krijgen van Jeugd Ondersteuning op School (JOS). Bespreek dit met de mentor van uw kind.

Heeft uw kind moeite met huiswerk maken? Misschien wil een leerling uit een hogere klas helpen. Vraag dat aan de mentor van uw kind. Kijk ook op Huiswerkbegeleiding.nl. Vraag altijd na wat de kosten zijn. Lukt het niet om thuis of op school huiswerkbegeleiding te krijgen? Misschien kan een vrijwilliger helpen. Vrijwilligers vindt u bij Vrijwilligerswerk Waddinxveen en bij HiP Helpt.
Uw kind krijgt tips op de website Leren is een makkie.

Misschien is een cursus Rots en Water geschikt voor uw kind. Die helpt uw kind zich sterker te voelen. Kijk op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor meer informatie over cursussen. Neem contact op. Of neem contact op met Team Wadwijzer.

Heeft uw kind problemen omdat u geen geld heeft voor activiteiten die de school organiseert? Misschien kan Leergeld Waddinxveen u helpen. Kijk op de website voor meer informatie.

Ouders van Waarde

Landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs.

Website
www.ouders.net

Leren is een makkie

Website
www.lereniseenmakkie.nl

Huiswerkbegeleiding

Website
www.huiswerkbegeleiding.nl

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW)

Vrijwilligers van Ondersteuning Thuis ondersteunen mensen die hulp nodig hebben in hun thuissituatie, af en toe of regelmatig, voor korte of langere duur.

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag
Locatie: Cultuurhuys De Kroon

Bezoekadres
Gouweplein 1
2741 MW Waddinxveen
Website
www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
E-mailadres
info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
Telefoonnummer
0182 60 17 29

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
14 01 82

Centrum voor Jeugd en Gezin - cursussen

Website
www.cjgwaddinxveen.nl/cursussen-en-activiteiten

HiP Helpt Waddinxveen

Biedt praktische en sociale hulp aan mensen zonder netwerk.

Website
www.hipwaddinxveen.nl
E-mailadres
waddinxveen@hiphelpt.nl
Telefoonnummer
06 40 00 03 14

Coenecoop College

Onderwijsinstelling voortgezet onderwijs: mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium)

Bezoekadres
Oude Dreef 2
2741 ST Waddinxveen
Website
www.coenecoopcollege.nl
E-mailadres
administratie@coenecoopcollege.nl
Telefoonnummer
0182 - 61 60 55

Leergeld Waddinxveen (stichting)

Postadres
Postbus 161
2740 AD Waddinxveen
Website
https://www.leergeldwaddinxveen.nl/
E-mailadres
info@leergeldwaddinxveen.nl
Telefoonnummer
06 30 69 12 96

School's Cool

Het Mentorproject: brugklassers kansen geven!

De overgang van groep acht naar de middelbare school kan voor sommige leerlingen lastig zijn. Deze overgang is immers een hele verandering: een nieuwe omgeving met andere kinderen, nieuwe leraren, nieuwe vakken. Er is meer vrijheid, maar ook meer huiswerk. Dan is het fijn om een steuntje in de rug te hebben. Het Mentorproject van School’s cool biedt dat steuntje. Ruim een jaar lang komt een vrijwilliger een uur in de week aan huis om te helpen met vaardigheden voor school: plannen en organiseren van het huiswerk, leesvaardigheid, woordjes leren…… Zo worden de kansen om de brugklas succesvol te doorlopen een stuk vergroot. Ook in Waddinxveen bestaat dit landelijke project al een aantal jaren. School’s cool is niet alleen bijles of huiswerkbegeleiding, het is meer. De vrijwillige mentor stimuleert de leerling om zelf te leren leren en werkt samen met de ouder om het kind te begeleiden.

Maakt u zich zorgen over de overstap van uw zoon of dochter naar de middelbare school? Zou hij of zij een extra steuntje goed kunnen gebruiken? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind. De aanmelding voor dit traject loopt via de leerkracht op de basisschool. Alle basisscholen zijn bekend met Het Mentorproject.

Website
www.schoolscool.nl/waddinxveen
E-mailadres
lieneke@schoolscoolwaddinxveen.nl

Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

 • vaak heel druk zijn
 • slecht luisteren
 • vaak boos zijn
 • heel verlegen zijn
 • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt uw zorgen bespreken met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Kijk op de website voor informatie en contactgegevens.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van Opvoedondersteuning Midden-Holland. Of zoek een hulpverlener op de website van Extra zorg Waddinxveen.

Komt u er niet uit? Neem contact op met Team Wadwijzer. Zij denken met u mee en verwijzen u door naar de juiste hulp.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur
Balie open:

 • ma t/m do 8.30 - 17.00 uur (gesloten 12.00 - 13.00)
 • vr 8.30 - 12.30 uur

Spreekuur Jeugdgezondheidszorg: dinsdag 13.00 - 14.30 uur

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.cjgwaddinxveen.nl/
E-mailadres
kccafspraakeninfo@ggdhm.nl
Telefoonnummer
088 - 254 23 84

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
14 01 82

Opvoedondersteuning Midden-Holland

Huisbezoek of bezoek spreekuur: alleen op afspraak.

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.kwadraad.nl/waddinxveen
E-mailadres
opvoedbureau.mh@kwadraad.nl
Telefoonnummer
088 900 40 00

Extra zorg Waddinxveen

Zoek op deze website een vorm van hulpverlening die u aanspreekt.

Bezoekadres
Dorpstraat 120
2742 AL Waddinxveen
Website
www.extrazorgwaddinxveen.nl
E-mailadres
info@extrazorgwaddinxveen.nl