Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen.

  • Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw kind kan hier overdag, ’s avonds en in het weekend naar toe. Het medisch kinderdagverblijf (MKD) is er voor kinderen met ernstige problemen in de ontwikkeling.
  • Een peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan hier een ochtend of een middag naar toe. Uw kind leert alvast spelend hoe het is op de basisschool. Heeft uw peuter een taalachterstand? Op de peuteropvang is extra aandacht voor taal.
  • De buitenschoolse opvang is voor kinderen op de basisschool. Dit kan opvang voor en na schooltijd zijn. Of in de vakanties.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen. Wilt u meer weten over gastouders? Kijk dan op de website van Boink.

Klik op de link voor een overzicht van kinderopvang en kinderdagverblijven in Waddinxveen: https://www.kinderopvang.org/waddinxveen/

Heeft uw peuter of kleuter een ontwikkelingsachterstand? Misschien kan uw kind naar de voorschool of vroegschool. Maak een afspraak met het consultatiebureau in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Lees ook de informatie van de Rijksoverheid.

Voor ouders die het wat moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken kan een steunouder uitkomst bieden bij de opvang van kinderen. Informatie over steunouder worden vind je op www.steunouder.nl. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de coördinator van Steunouder Waddinxveen via waddinxveen@steunouder.nl of 06-27510199.

Een oppas kunt u vinden via Oppassen.nl.

Of neem contact op met Wadwijzer. Zij denken met u mee en geven informatie en advies.

Boink

BOinK vertegenwoordigt de belangen van en ondersteunt ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Rijksoverheid - wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?

Oppassen.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur
Balie open:

  • ma t/m do 8.30 - 17.00 uur (gesloten 12.00 - 13.00)
  • vr 8.30 - 12.30 uur

Spreekuur Jeugdgezondheidszorg: dinsdag 13.00 - 14.30 uur

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

E-mailadres
mailvragen@cjghm.nl

Telefoonnummer
088 254 23 84

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Peuteropvang en kinderdagverblijven Waddinxveen

Landelijk Register Kinderopvang


Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden, dan loopt u geen toeslag mis. De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag tot 3 maanden terug.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

  • of de kinderopvang is goedgekeurd door de overheid
  • of u zelf een deel van de kinderopvang betaalt
  • of u werkt of leert
  • hoeveel u verdient

Peuterspeelzalen vallen ook onder kinderopvang. U kunt dus ook kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

De gemeente betaalt soms ook mee aan de kosten van de kinderopvang. Bijvoorbeeld als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag maar wel kinderopvang nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft. Of omdat u een bijstandsuitkering krijgt en cursussen volgt om werk te vinden.

In het Landelijk Register Kinderopvang ziet u of een kinderopvang is goedgekeurd door de overheid.

Op de website van Quadrant Kindercentra vindt u een rekentool om de kosten voor u te berekenen.

Wilt u weten of u een bijdrage van de gemeente kunt krijgen? Neem contact op met Wadwijzer.

Landelijk Register Kinderopvang

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Quadrant Kindercentra Gouda e.o. - rekentool

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Telefoonnummer
0800 05 43