Ik moet mijn huis uit vanwege schulden

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder als u de huur niet meer kunt betalen. Vraag bijvoorbeeld of u later mag betalen of in termijnen. De kans wordt zo kleiner dat uw verhuurder u uit huis zet.

Kijk voor meer informatie over huurrachterstand en huisuitzetting op de website van het Juridisch Loket.

Moet u toch uw huis uit? Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Als dit niet lukt dan kan de gemeente u helpen. U kunt dan misschien naar de crisisopvang. Daar krijgt u ook hulp om uit uw crisissituatie te komen.

Voor informatie over huisuitzetting en directe hulp kunt ook bellen met maatschappelijk werk van Kwadraad.

Overdag kunt u terecht in Inloophuis Domino in Gouda. Ook bij het Inloophuis van het Leger des Heils bent u welkom voor noodopvang. Of bel met Woonpartners Midden-Holland. Zij bieden tijdelijke opvang en zorg. U kunt ook terecht bij Kwintes voor ondersteuning. Of neem contact op met de Straatadvocaat via Kwintes, die biedt een luisterend oor en directe ondersteuning.

Heeft u een verstandelijke beperking? Dan kunt u misschien terecht bij Activiteitencentrum Klassewerk van Ipse de Bruggen.

Neem contact op met Wadwijzer als u er niet uitkomt.

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Woonpartners Midden-Holland

Bezoekadres
Coenecoop 6
2741 PG Waddinxveen

Postadres

Postbus 102
2740 AC Waddinxveen

Telefoonnummer
0182 64 64 64

Kwadraad - maatschappelijk werk

24 uur per dag telefonisch bereikbaar

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
088 900 40 00

Kwintes Waddinxveen

E-mailadres
info@kwintes.nl

Telefoonnummer
085 401 00 88

Inloophuis Domino

Openingstijden:

  • ma t/m do 15.00 - 22.00 uur
  • dinsdag ook 11.30 - 13.30
  • vrijdag 10.00 - 12.30 uur

Bezoekadres
Oosthaven 31c
2801 PD Gouda

Telefoonnummer
0182 51 57 06

Klassewerk - Ipse de Bruggen

Activiteitencentrum voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Bezoekadres
H. Heijersmanslaan 15
2741 ZJ Waddinxveen

E-mailadres
info@ipsedebruggen.nl

Telefoonnummer
088 967 41 80

Straatadvocaat

Telefonisch bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 17.00 uur.

Bezoek op afspraak.

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda

E-mailadres
skim@kernkracht.nl

Telefoonnummer
06 48 50 76 77

Leger des Heils Gouda

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Op de website vindt u ook informatie over opvangadressen.

Bezoekadres
Johan de Wittlaan 31
2805 CM Gouda

Telefoonnummer
06 20 60 31 66

Juridisch loket - huurachterstand