Ik kan niet zelf beslissen over geld of zorg

Rechtspraak.nl - mentorschap, bewindvoering en curatele

Rijksoverheid - mentorschap, bewindvoering en curatele