Team Wadwijzer

Je kunt bij ons om informatie en advies vragen als je een huis zoekt of je woning wil aanpassen. Je kunt ook hulp vragen over de situatie thuis. Omdat je ouder wordt of omdat je voor iemand zorgt. Maar ook over het gezond en veilig opvoeden en opgroeien van kinderen en vrijwilligerswerk ter ondersteuning van een gezin.
Heb je vragen over inkomen? Of zoek je steun bij schulden en het omgaan met wetten en regels?

Bereikbaarheidsdienst

Als je belt of mailt met Wadwijzer staan Wendy, Yvette en Joanne je te woord. Of een van onze andere collega’s van Team Wadwijzer bij vervangende dienst.

Wij luisteren naar je verhaal, denken met je mee en geven informatie en advies. Als er specifieke informatie nodig is of begeleiding in jouw situatie dan verbinden wij je aan een cliëntondersteuner binnen ons team of verwijzen je door naar het Sociaal Team van de gemeente. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk, onze hulp is vrijblijvend en kost je niets.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij Wadwijzer zijn onafhankelijke cliëntondersteuners betrokken vanuit MEE en Kernkracht. Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE biedt kosteloze hulp aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Kernkracht biedt dit aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. De ondersteuning bestaat uit het geven van informatie en advies op verschillende levensgebieden zoals wonen, zorg, financiën, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en onderwijs. De cliëntondersteuner denkt met je mee en helpt bij het vinden van oplossingen, zodat je zelfstandig verder kunt. Ze handelen onafhankelijk en houden altijd jouw belangen voorop.

GGZ-(wijk)ondersteuning

Soms kan iemand behoorlijk in de put zitten. Dat kan allerlei redenen hebben. Heb je het gevoel dat het niet goed gaat met je, zie je het leven (soms) niet meer zitten?  Verslechtert jouw persoonlijke- en thuissituatie? Of gaat het echt niet goed met iemand in je directe omgeving; een buur, kennis, vriend(in) of familielid?

Gouke luistert graag naar je verhaal. Hij komt langs of spreekt samen ergens af waar dat goed voelt. Gouke loopt een poosje met je mee, en helpt concreet met de aanpak van bepaalde problemen. Neem contact met ons op en we brengen je in contact met Gouke.

Maatschappelijke ondersteuning

Onze collega’s Marit en Lian ondersteunen inwoners in hun rol als maatschappelijk werker bij dagelijkse leefproblemen. Bijvoorbeeld bij moeilijkheden in de relatie of het huwelijk, binnen het gezin en bij opvoedingszaken, bij ruzies en geweld of bij verlies en rouw. Ook als je niet meer weet hoe je de dag moet doorkomen, niet aan werk komt en elke maand geld tekort komt en er niet meer uitkomt bij instanties zoals de woningbouwvereniging of sociale dienst.

De gesprekken vinden in een rustige en veilige omgeving plaats, en zonder oordeel. Onze collega’s lopen een korte periode in je leven met je mee en helpen je weer actief grip te krijgen op je leven. Tijdens een of meerdere gesprekken luisteren zij aandachtig naar je verhaal en gaan samen met je op zoek naar de oorzaak en een oplossing. Soms schakelen ze externe hulp in van andere maatschappelijke instanties als dat nodig en gewenst is.

Schoolmaatschappelijke begeleiding

Het schoolmaatschappelijk werk (Martine) biedt ondersteuning aan ouders en kinderen bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Het schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op alle scholen voor het primair onderwijs in Waddinxveen.

Vragen waarmee u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kunt:

 • Algemene problemen rondom de schoolgang
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Druk gedrag
 • Sociale vaardigheden m.b.t. leerlingen en leraren
 • Zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Weerbaarheidsproblematiek
 • Pesten
 • Echtscheiding
 • Overlijden van een dierbare

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten en werkt daarin o.a. samen met de Intern Begeleider, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en instellingen binnen het veld van welzijn en zorg. Tijdens een intakegesprek wordt uw hulpvraag besproken. Ook bespreken we welke stappen er al genomen zijn in het beantwoorden van uw hulpvraag. Wanneer u akkoord gaat zal er een kind-traject gestart worden. Als u en uw kind andere ondersteuning nodig hebben wordt er gekeken naar een instantie die passende zorg en begeleiding kan bieden. Er zal dan een warme overdracht plaatsvinden.

Vraag bij de school uw kind naar het schoolmaatschappelijk werk. De Intern Begeleider of leerkracht van uw kind kan u ondersteunen bij de aanmelding.

Alert4You

Alert4You biedt ondersteuning aan pedagogisch medewerkers binnen kinderopvang en peuterspeelzalen en groepen 1/2 van het basisonderwijs in Waddinxveen. Alert4You kan ook worden ingezet om zorgkinderen warm over te dragen naar het basisonderwijs en BSO. Door bepaald gedrag of problemen in de ontwikkeling vroeg te signaleren en er actief mee aan de slag te gaan, willen we voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is.
Meer weten over Alert4You? Neem contact met ons op en informeer naar onze collega Mirjam.

Jeugdgezondheidszorg

Je kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin gratis advies krijgen over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Het CJG denkt met u mee, geeft informatie en advies, biedt ondersteuning en wijst u de weg naar gespecialiseerde hulp, in samenwerking met het Sociaal Team van de gemeente.

Het CJG Waddinxveen heeft verschillende spreekuren. U kunt daarvoor terecht op het adres Kerkstraat 13, 2742 BG Waddinxveen. Kijk voor openingstijden en informatie over het cursusaanbod op www.cjgwaddinxveen.nl. Stel uw vraag per mail via info@cjgwaddinxveen.nl, maak een afspraak via kccafspraakeninfo@ggdhm.nl of bel voor algemene vragen met 088 2542384 (tussen 8:30 en 17:00 uur).

E-consult

Gratis en anoniem via het formulier op de website van CJG Waddinxveen.

Pedagogisch advies

Bij onze pedagogisch adviseurs Rita, Joanne en Tanja kun je terecht met elke vraag over je kind of kinderen tot 18 jaar. De meest gestelde vragen van ouders gaan over gewone opvoedkwesties. Of over zorgen over de ontwikkeling.
Onze collega’s bieden professioneel advies dicht bij huis. Samen zet je zaken op een rijtje en ga je op zoek naar wat er nodig is om het thuis weer goed te laten lopen.

Het doel van de gesprekken is dat je meer grip krijgt op de opvoeding van je kind. Ouders geven na afloop van de gesprekken vaak aan dat ze de gesprekken prettig hebben gevonden en dat ze goed geholpen zijn met het praktische advies. Het plezier en vertrouwen in het ouderschap neemt (weer) toe.

Steun aan gezinnen via Steunouder Waddinxveen

Heb je een plekje over in je hart, huis en gezin om een ander gezin te ondersteunen? Of ben je die ouder die behoefte heeft aan een steuntje in de rug bij het zorgen voor de kinderen?
Door de inzet van steunouders krijgen kinderen de ruimte, tijd en aandacht die zij nodig hebben. We willen graag met je in gesprek over je inzet als vrijwilliger, of over de behoefte aan steun voor jou en je kind(eren).

Kijk voor meer informatie op www.steunouder.nl en stel je vraag aan onze collega Sandy, coördinator Steunouder Waddinxveen via 06 27510199 / steunouder@waddinxveen.nl.

Ondersteuning bij administratie en schuldhulpverlening

Meestal loopt alles soepel qua betalingsverplichtingen, als je werk en inkomen hebt. Maar soms stapelen de rekeningen in bepaalde situaties zich op en ontstaan er achterstanden. Dit kan bij baanverlies voorkomen, of een laag inkomen. Of als je niet op tijd bent om geldzaken te regelen. Dan is er geen overzicht meer, maar bezorgdheid, stress en wanhoop. 

Heb je te maken met geldproblemen of schulden? Durf je bepaalde post niet open te maken? Lukt het niet om aan je huur, zorgverzekering of andere betalingsverplichting te voldoen? Wil je een betalingsregeling treffen? Of begrijp je de belastingaangifte niet en wil je dat iemand je helpt? 

Onze collega Olaf kan je helpen begrijpen wat er nodig is om je administratie op orde te krijgen, hij kan ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren, het aanvragen en regelen van betalingen, bij toeslagen of kwijtschelding van schulden. Bel of mail ons. Wij brengen je in contact met Olaf.

Sociaal Raadsliedenwerk met ombudsfunctie

Iedereen hoort de wet te kennen, maar dat valt niet altijd mee. Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn.

De Sociaal Raadslieden zijn er voor inwoners die een vraag hebben over bijvoorbeeld het recht op uitkering, studiefinanciering en huurtoeslag of voor vragen over rechten bij belasting, ontslag, en voogdij.

De Sociaal Raadslieden vervullen in Waddinxveen ook de ombudsfunctie door te ondersteunen met klachten, begeleiding daarin en het doorverwijzen naar de juiste instantie.
De Sociaal Raadslieden geven inwoners informatie, advies en ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Sociale zekerheid
 • Belastingen
 • Arbeid, bijvoorbeeld ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden
 • Huisvesting, zoals huur.
 • Vreemdelingenrecht
 • Uitkeringen, zoals de WW, bijstand, WIA en AOW
 • Personen- en familierecht, bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en erfenis
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenzaken
 • Bezwaarschrift schrijven
 • Formulieren invullen

Inwoners kunnen vroegtijdig vragen stellen aan de sociaal raadslieden. Op deze manier kunnen we het inkomen stabiliseren en voorkomen we dat beginnende vraagstukken uitgroeien tot torenhoge schulden. We leveren zo een preventieve bijdrage. De sociaal raadslieden helpen inwoners met het versterken van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Team Wadwijzer!

Ouderenadvies

Onze ouderenadviseur helpt bij vragen die ontstaan bij het ouder worden en de gevolgen ervan. Dit kan jezelf betreffen maar ook een ouder of opa en oma, of iemand waarvoor je mantelzorger bent. Ouderenadvies en ondersteuning houdt in dat we samen met je meedenken over de manier waarop jij of een naaste zo prettig mogelijk ouder kan worden. Vanzelfsprekend houdt je zelf de regie over jouw eigen leven.

Wanneer kun je een beroep doen op de ouderenadviseur?

 • Er zijn aanpassingen in huis nodig. Of je hebt plannen om te verhuizen omdat je woning niet meer passend is (door veranderde omstandigheden). Een vraag kan zijn; kan ik nog in mijn eigen huis blijven wonen?
 • Je wilt iets weten over de mogelijkheden voor hulp, verzorging en andere voorzieningen in en rondom je woning.
 • Je kunt door ziekte opeens behoefte hebben aan (huishoudelijke) zorg. Je vraag kan zijn; welke zorg heb ik nodig?
 • Door het verlies van een partner, kom je ineens voor zaken te staan die je partner altijd regelde. Daar helpt onze ouderenadviseur je graag bij.
 • Je wilt een keer met iemand praten over vragen die je over jouw nalatenschap heeft.
 • Of je hebt vragen over financiële regelingen.
 • Je wilt hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren of bij het op orde brengen – en houden – van je administratie.
 • Je zoekt ondersteuning bij het vinden van bezigheden.
 • Je wilt graag in contact komen met andere mensen. Maar je weet niet goed hoe je dat moet aanpakken.
 • Je wilt informatie wilt over (aangepaste) vervoersmogelijkheden.

Mantelzorgondersteuning

Zorg je langdurig voor een ander? Iemand in jouw naaste omgeving die ziek is, een beperking heeft of problemen ervaart bij het zelfstandig functioneren. Doe je dit vaker en gedurende een langere periode dan wat men gebruikelijk* van elkaar mag verwachten? Onder gebruikelijke zorg verstaan we o.a. het overnemen van huishoudelijke taken binnen eigen huishouden, meegaan naar medische afspraken, boodschappen doen voor oudere ouders, hulp bij ziekte of na opname. Dan ben je mantelzorger!

Zorgen voor een naaste doen we uit zorg en liefde, maar kan ook (over)belasting meebrengen. Heb je vragen over mantelzorg? Zoals hoe combineer ik mijn werk en de mantelzorg? De zorg en ondersteuning wordt mij te zwaar, wat kan ik doen?  Hoe regel ik vervangende zorg als ik met vakantie ben? Of hoe zorg ik voor voldoende tijd of ontspanning voor mijzelf? Zijn er bepaalde regelingen hiervoor?

Bel of mail naar Wadwijzer en vraag naar onze mantelzorg coördinator Ineke. Zij helpt je graag aan de juiste informatie en ondersteuning.

Verbetering van de sociale leefomgeving

Heb je een idee voor je directe woon- en leefomgeving, wil je iets ondernemen om jouw buurt socialer te maken of wil je een activiteit organiseren? Team Wadwijzer helpt je graag op weg en legt het contact met de juiste wijkorganisaties en contactpersonen.

Neem contact op met Wadwijzer.

Procesbegeleiding Wadwijzer

Agnette werkt als procesregisseur bij Wadwijzer en stuurt Team Wadwijzer aan. Met algemene vragen over de functie en inzet van Wadwijzer binnen het sociaal domein kun je bij haar terecht.

Heb je bijvoorbeeld een vraag over de samenwerking tussen Wadwijzer en andere maatschappelijke organisaties en instanties? Heb je een idee over hoe dienstverlening en hulp vanuit Wadwijzer nog beter kan plaatsvinden? Bel of mail naar Wadwijzer. Wij brengen je in contact met Agnette!

Communicatie

Voor vragen over informatie op deze hulpwijzer en communicatie kun je terecht bij Ruby van Team Wadwijzer via wadwijzer@waddinxveen.nl.