Uw laatste wens goed geregeld

Het is geen prettig onderwerp maar wel een belangrijk onderwerp om het eens over te hebben: uw wensen rondom uw overlijden. Hoe gaat u het gesprek aan met uw naasten en welke dingen zijn belangrijk om op tijd te regelen?


Het tijdstip kunt u niet bepalen; de manier waarop wel

Nederlanders staan bekend om hun openhartigheid, maar als het gaat om praten over de dood dan zijn we daar een stuk minder makkelijk in. We vinden het een ongemakkelijk onderwerp en waaien het graag weg onder het motto: dat zien we tegen die tijd wel. Maar helaas kunnen we het tijdstip waarop we afscheid nemen niet bepalen; de manier waarop we afscheid nemen wel.
 

Gun uw naasten zekerheid over uw wensen

Als u het lastig vindt om het gesprek hierover aan te gaan met uw naasten, bedenk dan dat u hen er uiteindelijk een groot plezier mee doet. Wanneer iemand overlijdt is dat al naar genoeg, maar het wordt voor de nabestaanden nog lastiger als zij niet weten welke uitvaartwensen die persoon had. Door erover te praten op een moment dat er nog niks aan de hand is, heeft u de rust dit samen te bedenken en vast te leggen. Hoe uitgebreider u dit doet, hoe makkelijker het voor uw naasten is alles te regelen wanneer het zover is. Ook hoeven zij dan niet te twijfelen of zij het wel ‘goed’ doen.


Uitvaartwensen en regelzaken vastleggen

De belangrijkste zaken om vast te leggen zijn eigenlijk de administratieve zaken. Zoals waar uw belangrijke papieren liggen, of u een donorcodicil heeft, of en hoe u verzekerd bent voor de kosten van de uitvaart. Wie wordt aangewezen als executeur testamentair (degene die gemachtigd wordt uw geldzaken af te handelen) en wie er de leiding neemt over het regelen van de uitvaart.

En dan zijn er nog de details voor de uitvaart zelf. Door zelf alles zo precies mogelijk vast te leggen, bespaart u uw nabestaanden dat zij die beslissingen namens u te moeten nemen. 

Leg vast:

  • of u begraven of gecremeerd wilt worden
  • of u een open of gesloten kist wilt
  • of u een besloten of vrij toegankelijke uitvaart wilt
  • waar u begraven of uitgestrooid wilt worden
  • welke muziek u wilt tijdens de uitvaart

Natuurlijk kunt u ook aangeven dat u de keuzes geheel overlaat aan uw nabestaanden. Per slot van rekening zult u uw eigen uitvaart niet meemaken. Door nadrukkelijk uit te spreken dat u de invulling van de uitvaart laat bepalen door uw naasten, heeft u toch uw wensen kenbaar gemaakt.
 

Een uitvaartverzekeraar vergoedt maar regelt ook

Besef dat een uitvaart een kostbare zaak is. Een kist, bloemen, een graf, auto’s, kaarten, een receptie; samen kosten ze al snel duizenden euro’s. Als u zelf niet zo vermogend bent is het goed om hier een verzekering voor af te sluiten. Daarmee laat u uw nabestaanden niet opdraaien voor de kosten en kunnen zij een deel van de organisatie van de uitvaart overdragen aan de uitvaartverzorger.