Overlijden en rouw

Op de websites Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Jonge Helden

Achter de Regenboog


Praat over uw gevoelens met uw partner, familie of vrienden.

De website Rouwverwerking biedt online zelfhulp. Op de website Praten over verlies kunt u anoniem chatten met een opgeleide vrijwilliger.

Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Regelhulp.

Heeft u psychische klachten door het verlies? Neem contact op met MIND Korrelatie voor anonieme en professionele hulp.

Op de website Extra zorg Waddinxveen vindt u de adressen van verschillende soorten hulpverleners. Of ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

Bent u door uw verlies niet goed in staat om uw thuissituatie te regelen en verzorgen? Neem contact op met Wadwijzer. Zij kunnen u in contact brengen met een maatschappelijk werker.

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

E-mailadres
vraag@korrelatie.nl

Rouwverwerking

Praten over verlies

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Extra zorg Waddinxveen

Zoek op deze website een vorm van hulpverlening die u aanspreekt.

Bezoekadres
Dorpstraat 120
2742 AL Waddinxveen

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Regelhulp - rouwen en verdriet


Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Heeft u vragen? Neem contact op met Wadwijzer.

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Belastingdienst - toeslagen

Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - geldwijzer nabestaanden

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering


Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Vrijwilligers van Steunpunt Midden Holland bieden steun tijdens de laatste levensfase. Dit kan bij u thuis zijn of in het wooncentrum waar u woont.

U vindt meer informatie in de informatiegids palliatieve zorg van Transmuraal Netwerk Midden Holland.

Mensen die thuis geen palliatieve zorg kunnen krijgen, kunnen terecht in een hospice. Neem contact op met Hospice Waddinxveen of Hospice Midden-Holland in Gouda voor meer informatie.

Heeft u vragen over uw eigen situatie of die van een ander? Bespreek deze met de huisarts.

Ook voor vragen over euthanasie kunt u terecht bij de huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

Penningmeester: Gert Breteler

Bezoekadres
Essengaarde 7
2742 TV Waddinxveen

Telefoonnummer
0182 61 82 28

Hospice Midden-Holland

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00-17.00 uur

Bezoekadres
Ridder van Catsweg 67
2803 NA Gouda

Telefoonnummer
0182 35 81 99

Hospice Waddinxveen

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00-17.00 uur

Bezoekadres
Groensvoorde 96
2742 DL Waddinxveen

Telefoonnummer
018 261 82 28

Steunpunt Midden Holland

Telefoonnummer
0182 35 81 99

Over palliatieve zorg

Rijksoverheid - palliatieve zorg

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Telefoonnummer
020 62 00 690