Pesten

Wordt uw kind op school gepest? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de websites Opvoeden.nl en het Centrum voor Jeugd en Gezin staat veel informatie. De meeste scholen hebben een pestprotocol. Vraag ernaar bij de mentor van uw kind. Of ga naar de vertrouwenspersoon op school. Er is er een op iedere school. De naam van de vertrouwenspersoon staat in de schoolgids. U kunt ook naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Kijk wat er tegen cyberpesten te doen is op de websites Mediawijsheid.nl, Veilig Internetten en Mediaopvoeding.
Gaat het om seksueel getinte berichten? Dit kunt u melden op Help wanted. Via Meldknop.nl krijgen kinderen hulp en advies als ze problemen tegenkomen tijdens het internetten.

Uw kind kan op de site Hoe zit dat.info meer infomatie vinden. Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Veilig internetten

Mediawijsheid.nl

Media Opvoeding

Deskundigen geven antwoord op al uw vragen over kinderen en media

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur
Balie open:

  • ma t/m do 8.30 - 17.00 uur (gesloten 12.00 - 13.00)
  • vr 8.30 - 12.30 uur

Spreekuur Jeugdgezondheidszorg: dinsdag 13.00 - 14.30 uur

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

E-mailadres
mailvragen@cjghm.nl

Telefoonnummer
088 254 23 84

Hoe zit dat.info

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Meldknop

Help wanted

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Telefoonnummer
0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind wordt gepest


Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op Pestweb en de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor informatie en advies.

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Telefoonnummer
0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind pest


Praat erover. Bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts van de organisatie waar u werkt. Probeer samen het pesten te stoppen. Praat ook met uw werkgever. De werkgever is verplicht pesten op het werk tegen te gaan.

Doet de werkgever niet genoeg? Dan kunt u een klacht indienen.

Op de website van het Juridisch Loket staat meer over wat u kunt doen. Op Pestenopdewerkvloer.nl staan tips en verhalen van anderen.

Juridisch Loket - pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer