Huiselijk geweld

Wilt u met iemand praten? Dat kan anoniem met iemand van De Luisterlijn. Uw huisarts kan u ook helpen. Neem contact op met Kwadraad en maak een afspraak met een medewerker. Of bel met Wadwijzer. Zij denken met u mee en geven informatie en advies. Of verwijzen u door naar de juiste hulp.

Bent u thuis niet meer veilig? Bel naar Veilig Thuis. Zij kunnen zorgen voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kind mag mee.

Is het niet veilig om te bellen? Ga dan naar de apotheek en noem het codewoord 'Masker 19'. De mensen bij de apotheek brengen u in contact met hulpverleners. Als u samen met uw partner de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Doe aangifte van geweld bij de politie. Ook als u bang bent voor uw partner. U heeft recht op bescherming.

Op de website van Slachtofferhulp komt u in contact met lotgenoten.

Kwadraad - maatschappelijk werk

24 uur per dag telefonisch bereikbaar

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
088 900 40 00

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)


Bespreek uw boosheid of agressie met uw huisarts. Of neem contact op met Kwadraad voor een gesprek met een maatschappelijk werker.

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. U hoeft uw naam niet te noemen.

Of neem contact op met Wadwijzer. Zij denken met u mee en verwijzen u door naar de juiste hulp.

Huisartsen Waddinxveen

Kwadraad - maatschappelijk werk

24 uur per dag telefonisch bereikbaar

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
088 900 40 00

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)


Bel de politie of ga langs. Wilt u liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. U kunt bellen of online uw melding doorgeven.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Zij geven u advies en helpen u verder.

Denkt u dat een kind of oudere wordt mishandeld? Op de website Ik vermoed huiselijk geweld leest u hoe u het kind of de oudere kunt helpen.

Misschien denkt u dat het gaat om seksuele mishandeling. Neem dan contact op met het Centrum voor Seksueel Geweld Zuid-Holland. Of met Wadwijzer. Zij denken met u mee en verwijzen u door naar de juiste hulp.

Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland

24 uur per dag per telefoon bereikbaar

Telefoonnummer
0800 01 88

Wadwijzer

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

Telefoonnummer
14 01 82

Ik vermoed huiselijk geweld bij een kind

Ik vermoed huiselijk geweld bij een oudere

Meld Misdaad Anoniem

Telefoonnummer
0800-7000

Politie - anoniem iets melden

Telefoonnummer
0800 70 00

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)